Økonomi

Privat pasningsordning er et tilbud under fritvalgsordningen i Skanderborg kommune. Det fungerer således at I som forældre vælger mig til at passe jeres barn. Derefter udfylder vi i fællesskab en ansøgning om tilskud ved kommunen. Når dette er godkendt kører det automatisk et år ad gangen.

I indsætter betaling for pasning på min konto, som i 2018 udgør kr. 8800 pr. måned. Hertil giver kommunen så jer et tilskud på kr.6086, hvilket giver en egenbetaling på kr. 2714. Tilskud gives 12 gange årligt, hvorfor der hos mig også er betaling tolv gange årligt, modsat kommunens 11 gange. Men på årsbasis ligger egenbetalingen dog tæt på den kommunale sats.

Kontrakt

Sammen med ansøgningen om tilskud fra kommunen skal der indsendes en kontrakt, som vi har udfyldt i fællesskab. Det er en kontrakt om aftale om privat pasningsordning mellem jer og mig, hvilken kommunen også godkender.

Men ligeledes er det også en aftale så begge parter har noget håndfast på hinanden.

 

Tilsyn

Fordi der er tilskudskroner i ordningen, betyder det at der bliver ført tilsyn fra kommunens side. Både anmeldt og uanmeldt besøg af en pædagog fra dagplejen. Dette er en sikkerhed for jer som forældre for at børnene trives.

 

Åbningstider

Mandag - torsdag : 7.30 - 16.30

Fredag : 7:30-16

 

Sygdom

I tilfælde af sygdom er der ingen mulighed for at få sit barn passet andre steder. Til gengæld kan jeg sige at jeg i gennemsnit kun har haft en sygedag pr år siden jeg begyndte i januar 2008.


Ferie og fridage

Hvert år ved juletid, når vi får en kop kaffe inden juleferien, får alle forældre udleveret en ferieplan for det kommende år. På den er anført de dage jeg har fri og hvor der derfor ingen pasning kan tilbydes. På den anden side ved I så også at jeg er på min pind resten af året og er fri for at spekulere på hvor jeres guldklump skal hen og passes i dag - og af hvem. Jeg plejer at vælge nogle dage i vinterferien, de tre dage op til påske, dagen efter Kr. Himmelfart, ugerne 28,29 &30, efterårsferien og ml. jul og nytår. De fleste er oplagte dage, hvor der er mange der er så heldige også at have fri. Og når I så har en kalender et år frem er der også bedre mulighed for at planlægge sig ud af det.